CAS: 6009-70-7
Fórmula: C2H8N2O4·H2O

Grup: Bases inorgàniques
Subgrup: Compostos amoniacals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta