CAS: 13520-92-8
Fórmula: ZrOCl2·8H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Metalls pesants

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta