Material actual

Etiquetes per als contenidors
Paper Envasos Vidre Matèria orgánica Resta
Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció paper Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció envasos lleugers Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció vidre Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció materia orgànica Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció resta
Matèria orgánica (vertical) Tòners i cartutxos de tinta Punt de recollida selectiva
Paperera de recollida selectiva. Model estàndard vertical. Fracció materia orgànica Paperera de recollida selectiva. Model estàndard. Fracció tòners i cartutxos de tinta Senyalització de punt de recollida selectiva de residus municipal

Material antic

Etiquetes per als contenidors
Versió per contenidors de 60 litres Versió per contenidors de 100 litres (Menjadors Universitaris)
Només paper (gran) Només envasos gran Només vidre gran Només paper menjadors petit Només envasos menjadors Només vidre menjadors Només matèria orgànica
Rebuig Matèria orgànica Piles Tòners CDs i disquets
Etiqueta de recollida selectiva. Fracció rebuig Etiqueta de recollida selectiva. Fracció matèria orgànica Etiqueta de recollida selectiva. Fracció piles Etiqueta de recollida selectiva. Fracció tòners Etiqueta de recollida selectiva. Fracció CDs i disquets
Pòsters informatius
Genèric recollida selectiva Residus freqüents als bars Procediment de recollida selectiva als Menjadors Universitaris Recollida selectiva al Campus Mundet
Cartell residus Residus menjadors Gestió de residus als menjadors Cartell Mundet