Alteració de la consciència

És la pèrdua del coneixement de forma breu, superficial i transitòria deguda normalment a la disminució més o menys brusca del flux sanguini que arriba al cervell i per tant també de l’oxigen, el que provoca una isquèmia cerebral.

Causes prèvies que afavoreixen el desmai o la lipotímia

Estrès davant un examen
 • La por, l’estrès davant d’emocions intenses (exàmens), i les visions desagradables (sang).
 • La calor, l’esgotament, els ambients trencants, la manca d’aire fresc.
 • La postura, romandre dempeus, quiet, al llarg de molta estona d’un dia calorós, o aixecar-se bruscament després de romandre una estona estirat (tombat).

Símptomes

mareig
 • Sensació de mareig
 • Fluixesa de cames
 • Desmai
 • Presenta la pell de la cara pàl·lida, freda y suosa
 • El pols és ràpid i dèbil, a vegades no es pot percebre al canell.
 • Pot presentar lesions a conseqüència de la caiguda.
 • Pot quedar en coma (pèrdua de la consciència perllongada) amb disminució o absència dels reflexos i de la reacció d’estímuls externs.

Actuacions

Actuacions en cas d’alteració de la consciència

Cames flexionades

Com actuar en cas de crisi epilèptica

Posició lateral de seguretat 4
 • No subjectar a la persona, deixar que succeeixi la crisi.
 • Apartar els objectes del voltant per tal d’evitar que es lesioni.
 • Afluixar la roba del voltant del coll i de la cintura.
 • Intentar introduir un objecte tou a la boca per evitar que es mossegui la llengua.
 • Col·locar a la víctima en posició lateral de seguretat durant el període post-convulsiu.