Cremades

Una cremada és tota lesió que ha estat produïda per una exposició excessiva a la calor: foc (flama directa), líquids calents, superfícies sòlides calentes, calor radiant, producte químics (càustics), electricitat, radiacions ionitzades; i també produïdes pel fred.

Com actuar

Rentar mans amb sabó
Posar-se guants

Per al tractament de les cremades, recordeu que abans heu de rentar-vos bé les mans i protegir-les amb guants.

Cremades superficials

Rentar ferida amb aigua
Posar venes
 • Poseu la zona afectada sota un raig d’aigua freda almenys durant 20 minuts.
 • Cobriu la zona amb gasa estèril.

No rebenteu les butllofes

Cremades profundes

Rentar ferida amb aigua
Posar venes
 • Refredeu la zona afectada amb aigua freda almenys durant 20 minuts
 • Retireu del cos qualsevol objecte (anells, rellotges, cinturons, sabates, etc.) abans que la zona s’inflami
 • Cobriu la zona amb gasa estèril
 • Traslladeu-vos al Centre Assistencial

Cremades elèctriques

Rentar ferida amb aigua
 • Talleu el subministrament elèctric.
 • Aboqueu aigua abundant a la part afectada.
 • Si l’accidentat està ferit inconscient TRUQUEU A URGÈNCIES (112)

No toqueu mai l’accidentat mentre estigui en contacte amb la font d’electricitat

Cremades químiques

Rentar ferida amb aigua
Posar venes
 • Aboqueu aigua abundant a la part afectada durant almenys 20 min.
 • Talleu al més ràpidament possible la roba afectada.
 • Arrossegueu el producte amb aigua a raig.
 • Cobriu la zona amb gasa estèril.
 • Les cremades per àcid fluorhídric SEMPRE requereix atenció mèdica.
Rentar ferida amb aigua

Els ulls

 • Manteniu l’ull afectat sota un raig d’aigua suau durant 20 min. Utilitzeu els rentaülls de seguretat.
 • Tapeu l’ull afectat amb gases mullades en aigua.
 • Aneu Centre Assistencial (porteu la fitxa de seguretat del producte).

En cap cas

Atenció
 • NO POSEU COTÓ
 • NO POMADES, PÓLVORES …
 • NO FURGUEU
 • NO POSEU ALCOHOL
 • NO APLIQUEU NEUTRALITZADORS QUÍMICS
 • NO IGNOREU COMPLICACIONS