Massatge cardíac

30 compressions

  1. Situeu el taló de la mà al centre del tòrax.
  2. Poseu l’altra mà a sobre, entrellaçant els dits.
  3. Comprimiu el tòrax a una freqüència com a mínim de 100 compressions per minut però no més de 120 per minut.
  4. Aconseguir deprimir l’estèrnum amb una profunditat de com a mínim 5 cm però no més de 5 cm.
  5. Procureu utilitzar el mateix temps tant per la compressió com per a la relaxació.
  6. En cas que sigui possible, canviar el socorrista cada 2 minuts.

Després de la compressió toràcica, obrir de nou les vies aèries utilitzant la maniobra front-mentó.

Massatge cardiac (mans)
Massatge cardiac