Posició d’espera i transport

Després d’haver realitzat l’exploració de l’accidentat i d’haver registrat els antecedents, cal col·locar-lo en una de les posicions d’espera següents:

Decúbit supí
S’utilitza en accidents amb possible fractura de columna, de les extremitats inferiors i per a poder aplicar les tècniques de suport vital bàsic.Decubit supí
Cames elevades o posició de Trendelemburg
És la posició indicada en afectats amb shock, hemorràgies internes, lipotímies i marejos.Cames elevades
Cames flexionades
És utilitzada en cas de ferides o lesions a l’abdomen.Cames flexionades
Semi-incorporat o semi-assegut en angle entre 45-90º
S’utilitza en accidentats amb problemes respiratoris o toràcics.Semi assegut