La Posició Lateral de Seguretat

És la posició adequada d’espera i transport per a persones inconscients no traumàtiques, que presenten respiració i pols estables.

En aquesta posició podem controlar el vòmit i evitem la caiguda de la llengua cap enrere.

Situa't a la dreta del ferit
  • Situar-se a la dreta del ferit.
  • Separar el braç que està entre el socorrista i el ferit.
  • Posar-lo a prop del cap, tant com sigui possible per deixar lliure el costat de gir.
Posició lateral de seguretat 2
  • Girar-li el braç esquerre cap a la cara.
  • Posar-li la mà esquerra a sobre de la galta dreta.
Doblega la cama esquerra
Gira la cama esquerra
  • Sense treure el nostre suport de la seva mà, doblegar-li la cama esquerra.
  • Fer força des de la cama girant-la suaument.
Rectifica la posició del cap

Rectificar la posició del cap per mantenir la via aèria oberta.