Vacunació del tètanus

A tota persona que acudeix a un centre per tractar una ferida o infecció de la pell se li ha d’avaluar la profilaxi post exposició antitetànica.

A part de tractar la ferida, s’ha d’investigar els antecedents de vacuna antitetànica, tot considerant el nombre de dosis administrades així com d’interval de temps que ha transcorregut des de l’última dosi.

Com actuar

Si fem una classificació de les ferides, obtindrem les següents pautes d’actuació:

Ferides petites i netes

  • 0, 1-2 mesos, 6-12 mesos de vacuna Td
  • Si no s’han respectat els intervals establerts no cal reiniciar la vacuna , només s’han d’administrar les dosis que falten.

Altres ferides

  • 0, 1-2 mesos, 6-12 mesos de vacuna Td
  • Si no s’han respectat els intervals establerts no cal reiniciar la vacuna , només s’han d’administrar les dois que falten
  • IGT: gammaglobulina antitetànica.