Dia de la Seguretat i la Salut al Treball 2021

Avui es commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la feina. El lema d’aquest 2021 és la importància de crear sistemes de seguretat i salut resilients, és a dir, que siguem capaços d’anticipar-nos a les crisis, preparar-nos i respondre positivament malgrat les dificultats. 

La resiliència psicològica (del llatí resilire, que significa “tornar”) és la capacitat que té una persona per a resistir i afrontar situacions traumàtiques, superar-les, recuperar-se i fins i tot sortir-ne enfortida. 

La pandèmia de COVID-19 ens ha obligat a tots i totes a enfrontar-nos a reptes sense precedents en relació amb el virus del SARS-CoV-2 i els nombrosos efectes que ha tingut en el món laboral. Des de l’ OIT es reflexiona sobre la importància d’enfortir els sistemes de seguretat i salut a la feina amb la finalitat de desenvolupar resiliència per a fer front a les crisis, ara i en el futur, aprofitant els aprenentatges i experiències actuals.

En aquest sentit, des de l’inici de la pandèmia, a l’OSSMA hem treballat i posat el nostre gra de sorra facilitant mesures sobre aspectes d’ergonomia en el moment generalitzat de treball a distància,  donant pautes per a una reincorporació segura. A més, amb l’objectiu de minimitzar al màxim la propagació del virus a la nostra Universitat, hem investigat i posat en marxa un mètode d’anàlisi objectiu de la qualitat d’aire en espais interiors, basat en mesures de CO2, com a punt de partida d’accions posteriors en la ventilació d’espais.

Queda encara molt per fer, i avui volem fer èmfasi en un aspecte més intangible, el psicològic. Per a molts de nosaltres la pandèmia ha portat dolor, sensació d’impotència i un profund desconcert. Això ha generat i continua generant moments o situacions d’estrès que hem d’aprendre a gestionar. 

Sabem que no hi ha cap vareta màgica que pugui ajudar a tothom, però des de l’OSSMA no volen deixar passar l’oportunitat i aprofitem el lema “resiliència” per donar-vos alguns consells, sempre amb la intenció d’aportar els nostres coneixements a la vostra vida a la UB.

  • Compartiu informació constructiva. Comunica’t amb els teus companys i companyes de feina de manera clara i optimista. Identifica possibilitats de millora de manera constructiva i en cas que es produeixin errors tracta de corregir-los sense culpabilitzar ningú. Tots ens complementem entre nosaltres, i el reconeixement és un motivador poderós i reductor de l’estrès. Compartiu les frustracions i cerqueu conjuntament les solucions. La resolució de problemes és una habilitat professional que proporciona una sensació d’èxit fins i tot davant de petits incidents.
  • Respecteu les diferències. Algunes persones necessiten parlar mentre que altres necessiten estar soles. Cal reconèixer i respectar aquestes diferències tant en un mateix/a, com en els companys/es. Evita jutjar o emetre judicis de valor, i pren consciència de les emocions i sentiments, tant propis com de companys/es.
  • Descanseu. Prendre un temps després de realitzar la tasca en el lloc de treball és important. Sempre que sigui possible, et recomanem fer alguna activitat no relacionada amb la feina que sigui reconfortant, divertida o relaxant.

Treballem junts. Facilitem una bona entesa…. per a la salut de tothom!

Invertir avui en sistemes resilients de Seguretat i Salut en els llocs de treball és vital per a la recuperació i la prevenció de les crisis. Fem-ho possible entre tots i totes!!! 

https://osha.europa.eu/es/highlights/world-osh-day-2021-calls-investing-resilient-safety-management

Póster del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo 2021
Font: Organització Internacional del Treball (OIT)

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.