Segona edició “Jornada formativa d’extinció de foc real”

El passat 31 d’octubre del 2018 es va dur a terme la segona edició de la jornada formativa teòrica i pràctica d’extinció de foc real, organitzada per l’OSSMA i que va tenir lloc a Can Padró.

El grup estava compost per deu participants, entre els quals hi havia caps d’intervenció, personal d’obres i serveis, i personal de l’OSSMA.

Aquesta jornada ha significat l’adquisició de més coneixements i experiència pràctica en la lluita contra el foc i d’altres emergències. Sens dubte ha representat un pas més cap a l’objectiu de tenir una Universitat més segura. És per això que des d’aquí volem mostrar el nostre agraïment a tots els participants per la seva implicació.