Adéu al vell ‘Paraules de la física’. Arriba el nou format…

Per enviar a les 24 h_Paraules de la fisica_SLEl Paraules de la física és un espai que va néixer l’abril de 2013 per donar impuls al nou concurs que preparàvem amb el mateix nom, i recollir-hi els resultats.

El concurs, recordem-ho, l’organitza la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física i, des de la primera edició el 2014, pretén explorar i aprofundir la terminologia emprada al camp de la física mitjançant un procés col·laboratiu que persegueix la implicació dels diferents col·lectius de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.

indistingibilitat

Des de l’inici el blog també és l’espai de comunicació dels Serveis Lingüístics a la facultat. S’hi difonen puntualment totes les informacions d’interès per a la comunitat universitària (grups de conversa, cursos, campanyes i activitats) i, no cal dir-ho, els serveis i recursos lingüístics que s’elaboren pensats especialment per al nostre entorn universitari.

Al costat d’un esperit lúdic, col·laboratiu i de difusió, hi ha també la voluntat de treball rigorós al voltant de la terminologia pròpia de l’àmbit de la física i de la redacció científica. L’apartat «Escriure la física» explora i se centra en aquests aspectes. D’altra banda, el blog, que vol ser aquest espai de trobada i complicitat  entre els físics i els lingüistes, es fa ressò dels resultats actuals (col·laboracions amb les entitats normalitzadores, reculls de termes, nous apunts al Vocabulària, etc.) i per descomptat se’n farà de les aventures futures que emprenguem.

Per Sant Jordi del 201vell blog6, l’hem remodelat i el vell Paraules de la física té un nou format. A part del nou disseny del blog, també hem aprofitat per renovar el concurs —des d’aquesta edició, la imatge acompanya les paraules (o, a l’inrevés, les paraules fan companyia a les fotografies) que envien els participants.

Donem la benvinguda, doncs, al nou Paraules de la física, des d’on continuarem treballant en l’univers de les paraules valent-nos  d’allò tan valuós que ens dóna la universitat des dels centres: el coneixement de la disciplina, el llenguatge especialitzat amb què s’expressa i es transmet aquest coneixement i, sobretot, el potencial de les persones que en formem part… Els lingüistes poden donar suport i impuls a tot això, a aquest fet extraordinari que aquí resulta quotidià.

Us convidem a entrar-hi. Passeu, passeu…