Aproximacions

Rebotiga lingüística de farmàcia

Web que ofereix eines, recomanacions i recursos amb l’objectiu de contribuir a la qualitat lingüística dels textos en català en el camp de la farmàcia, especialment adreçat a les persones que han de crear textos escrits o orals dins d’aquest àmbit acadèmic (2013).