Fonaments

Què són els fonaments?

És important saber que tenim recursos i que hi podem recórrer quan ens convé. Una bona base. Els fonaments són les eines bàsiques de consulta del lèxic (tant general com especialitzat) que ens ajuden a resoldre dubtes, però també altres recursos amb què podem acontentar la curiositat o fins i tot sorprendre’ns.

UBTERM

UBTERM és el portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics editats pels Serveis Lingüístics amb la participació de professors i alumnes de la UB. A l’apartat Obres hi ha la llista de la qual podeu seleccionar l’obra que voleu consultar per veure’n el contingut i fer-hi cerques internament.

Vocabulària

El Vocabulària és un blog dels Serveis Lingüístics de la UB que té l’objectiu de difondre totes les eines terminològiques que poden ser útils a la comunitat universitària per garantir la qualitat lingüística de les comunicacions científiques.