Lleis

Què són les lleis?

En aquest blog, les lleis són models de documents d’àmbit universitari. Article, currículum, exposició oral, informe, pòster, resum, treball acadèmic, etc., són tipus de textos ben habituals a la universitat i especialment en ciències.

article

L’article científic va destinat a un públic especialitzat, té una estructura molt marcada i exigeix un cert distanciament per mantenir l’objectivitat. El fet d’elaborar-lo i redactar-lo bé és clau per transmetre amb èxit la recerca que s’ha fet prèviament.

currículum

El currículum no és una biografia. Demana trobar l’equilibri entre l’excés de simplisme i l’excés de presumpció. No hi ha un model concret: ha de ser versàtil per adaptar-se a cada circumstància i complir l’objectiu que ens proposem.

exposició oral

L’exposició oral d’un treball de recerca, d’un tema de l’assignatura, etc., té unes característiques diferents de les d’un treball escrit. El fet de conèixer-les ens ajuda a trobar les estratègies adequades perquè l’exposició sigui efectiva.

informe

Informes científics, tècnics, de laboratori, etc. A la universitat, la redacció d’un informe és una pràctica acadèmica ben habitual. Com s’organitzen i es presenten les dades, quina estructura té, com es redacten les conclusions?

pòster

El pòster serveix per mostrar les conclusions d’un treball o fer conèixer els resultats d’una recerca. Saps com fer que sigui atractiu, llegible, organitzat i concís?

resum

Per fer un resum cal esmolar bé la capacitat d’estructurar les idees i de buscar la brevetat per expressar-ne el contingut essencial. La precisió, la claredat, la cohesió i l’objectivitat en són, entre d’altres, característiques fonamentals.