Manuals

Què són els manuals?

Es recullen materials de diverses procedències consultables en línia. Són obres publicades pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (vocabularis, diccionaris, reculls de termes, etc.) però també per altres universitats o institucions.

Gramàtica zero

La Gramàtica zero és un projecte del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Té la virtut de no donar res per sabut i ser accessible a tothom. El seu fil  conductor són els problemes reals, els més importants i freqüents, dels usuaris. Té un esperit pràctic, directe i comunicatiu.