Manuals

Què són els manuals?

Es recullen materials de diverses procedències consultables en línia. Són obres publicades pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (vocabularis, diccionaris, reculls de termes, etc.) però també per altres universitats o institucions.

Diccionari de meteorologia

El Diccionari de meteorologia és una obra publicada en línia pel TERMCAT i elaborada per un equip d’especialistes coordinats per Joan Jorge Sánchez i Joan Josep Rivera Amores, i amb la col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Consta de 876 fitxes de l’àmbit de la meteorologia. Cada entrada conté les denominacions i la definició dels termes en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries.

S’adreça als meteoròlegs, professors i estudiants, als universitaris i tècnics l’activitat dels quals està relacionada amb la meteorologia, i als correctors, traductors i usuaris en general a qui pot interessar de trobar el concepte i l’equivalència correcta d’un terme d’aquest camp.

Diccionari de riscos naturals

El Dicccionari de riscos naturals recull termes de diverses disciplines: meteorologia, geologia, ecologia, física, gestió de riscos, etc. relacionats amb els riscos naturals i les ciències que els estudien.

Pertany a la col·lecció Diccionaris Electrònics. Autores: Carme Llasat i Montse Llasat. Els Serveis Lingüístics de la UB han fet l’assessorament en la metodologia del treball terminològic i la revisió lingüística i n’han preparat l’edició electrònica.

Edició de març de 2009.

 

Glossari de termes usats en fotoquímica

Traducció del Glossary of terms used in Photochemistry IUPAC Recommendations 1996, preparat per J. W. Verhoeven a la Comissió de Fotoquímica (Divisió de Química Orgànica) de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

Com es diu a la introducció: «La fotoquímica és una ciència marcadament interdisciplinària i que es troba en la interfície d’àrees de coneixement clàssiques com ara la física, la química, la biologia i l’enginyeria. Històricament, cadascuna d’aquestes disciplines ha creat progressivament una terminologia i un llenguatge propis, cosa que ha dificultat de vegades la comunicació entre fotoquímics de diversa procedència. Aquest glossari té per objectiu proposar termes únics i específics per als gairebé cinc-cents conceptes que els fotoquímics emprem, i també definir-los clarament.»

Gramàtica zero

La Gramàtica zero és un projecte del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Té la virtut de no donar res per sabut i ser accessible a tothom. El seu fil  conductor són els problemes reals, els més importants i freqüents, dels usuaris. Té un esperit pràctic, directe i comunicatiu.

Edició de 2011

Termes d’astrofísica

El breu recull terminològic Termes d’astrofísica ofereix solucions denominatives en català per als termes d’aquest àmbit que solen usar-se en anglès, ja sigui per desconeixement de la forma normalitzada en català o perquè no hi ha una denominació consensuada o prou satisfactòria.

L’obra ha estat elaborada per Jordi Miralda, professor del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB. L’edició, en línia, ha anat a càrrec dels Serveis Lingüístics i es pot consultar a l’UBTERM: www.ub.edu/ubterm/