després dels dos punts

Hi ha diferents tipus d’ones sísmiques: ones de volum i ones de superfície.
La matèria es presenta a la natura en tres estats físics: gasos, líquids i sòlids.
Elements sense isòtops: Be, F, Na, Al, etc.
Ultraviolat: UV

després dels dos punts

la paraula que segueix els dos punts ha de començar en minúscula, excepte si li pertoca la majúscula per altres motius (és un nom propi, una sigla, un símbol que comença amb majúscula, etc.).

Imatge de portada: Colon, CC BY-NC-SA Leo Reynolds