Diccionari de telecomunicacions

El Diccionari de telecomunicacions aplega 3.640 termes vinculats al tractament de la informació, a la tecnologia de telecomunicació, a la tecnologia electrònica, als sistemes i serveis de telecomunicació i a la telemàtica.

Versió en línia del diccionari elaborat el 2007 per la Universitat Politècnica de Catalunya, el TERMCAT i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit.

Imatge de portada: Wi-Fi, CC BY-NC-ND Matthew Klein