el gat de Schrödinger i l’spin

El gat de SchrödingerEl famós gat de Schrödinger ens va bé per parlar de casos especials d’apostrofació —la d’un grup consonàntic inicial (s + consonant o f + consonant)— i entendre per què davant d’un context consonàntic similar no s’apostrofa la preposició de i, en canvi, sí l’article masculí el.

El CUB explica i il·lustra amb exemples els casos especials que s’escapen de la norma general d’apostrofació, com ara davant de sigles, xifres, lletres, etc.

Imatge de portada: El gat de Schrödinger, CC BY-NC-ND Antoni Garcia