Ester Xargay, la padrina del 2016

Aquesta vegada vam sortir de l’aula per trobar-nos a l’Atri amb l’Ester Xargay i les Paraules de la Física.
De l’Atri al blog, la poesia. Gràcies, Ester!

xargay

INTERROGANT

[…] sembrar, després, paraules
líquides,
per disfressar la vida
de mort, la mort de vida.
Francesc Garriga Barata

A l’aula mots!
Dins els capets
un planter de paraules
amb un tutor eloqüent
per enlairar-les bé

I les preguntes?

Suspendre-les
en el passar del temps,
per conviure millor
amb els interrogants,
en tombar les qüestions.
Respostes sense lletres.

L’existència en un mot, doncs,
l’existir al mitjó, i en girar-lo
desaparèixer.

Ester Xargay

LA PARAULA

l’ànima de la llengua
en el pregar de l’ànima
mes en el dir de l’ànima
tenir veu amb la llengua
amb ànim de parlar
i una llengua per dir
parlar i no emmudir
i dir per fer parlar

amb l’afany per parlar
clar com enraonar
ser en enraonar
subjecte del parlar
amb aires de raó
llenguatge en pensar
la parla per pensar
com dir la desraó

somniar la raó
desraonar en sentir
no sense consentir
el verb sense raó
amb força per escriure
les coses amb un nom
i descriure tothom
per la raó d’escriure

escriure per escriure
i descriure per creure
mes imaginar i creure
no creure per escriure
car als límits del ser
com a insomni infinit
conjugar l’infinit
sense subjecte en ser

ésser verb en el ser
del tot l’imaginari
per extraordinari
de tenir nom en ser
amb un llengot perfecte
llengua universal
tàntrica i animal
per sempre desperfecte

i amb aquest cop d’efecte
de la fe animal
amb llengua vertebral
per alçar-se tot recte
en desafiar el mal
només ésser subjecte

Ester Xargay

I, II i III

I

La porta com a concepte
de l’home de la porta
que porta al concepte
de la porta de l’home
i de l’home com a porta.

II

El concepte de la porta
que porta a l’home
de la porta de l’home
com a concepte de l’home
que porta al concepte porta.

III

El concepte com a porta
de l’home porta al concepte
de l’home com a porta
que porta l’home al concepte
de la porta com a home.

Carles Hac Mor

QUE LA REALITAT, QUE NO EXISTEIX, SIGUI DISSOLTA

L’impossible existeix com a impossible;IMG_0006
ergo, en existir, l’impossible és real,
i en ser real, tot impossible es fa possible.
Exigim, però, l’abolició de la il·lusió
de la possibilitat de la realitat!

Carles Hac Mor

Ester Xargay, 29 d'abril de 2016