Guia en línia per a autoaprenents de llengües

POSA’T EN MARXA AMB “EN RUTA CAP AL B2”, el web de la Universitat de Barcelona per a les persones
que volen aprendre idiomes de manera autònoma i gratuïta. Molt útil per a estudiants universitaris
que vulguin assolir i acreditar el nivell B2, i també per a qualsevol persona que vulgui aprendre idiomes
de manera autodidacta a qualsevol nivell, des d’A1 fins a C2!

Elaborat des del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Campus de la Diagonal

Imatge de portada: Learn to fly, CC BY Demion