Què són els manuals?

Es recullen materials de diverses procedències consultables en línia. Són obres publicades pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (vocabularis, diccionaris, reculls de termes, etc.) però també per altres universitats o institucions.

S’hi troben els vocabularis i diccionaris terminològics editats pels Serveis Lingüístics que s’han fet amb la participació de professors i alumnes de la UB:  els vocabularis bàsics per a l’alumnat —inicialment en paper— i  altres col·leccions de diccionaris, ja fets d’entrada en versió electrònica per consultar-los en línia, com ara el d’astronomia i el de riscos naturals.

També s’inclouen altres propostes més recents i específiques, com ara els Termes d’astrofísica, que són breus reculls de termes poc fixats en català i que, sovint, contenen propostes denominatives fetes pel mateix autor.

Aquesta secció incorpora obres de terminologia científica i tècnica fetes per altres universitats, organismes o institucions, i algunes obres en matèria lingüística. És l’apartat pensat perquè contingui actualitzades totes les novetats que es publiquin.