menys és més (o el bon ús de les majúscules)

L’ús de les majúscules depèn de la posició que el mot ocupa en el text o bé de la seva naturalesa. Com que més aviat se n’abusa, i perquè les majúscules no perdin la seva funció, convé ajustar-se a les convencions sobre les majúscules.

La lectura de tesi va ser dijous 21 de gener del 2016.
El treball l’han publicat investigadors del Departament de Física Quàntica i Astrofísica.
El Roger actualment és professor de l’assignatura Fonaments d’Ones, Fluids i Termodinàmica del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Atenció a les disciplines i àrees de coneixement:menys és més

un manual de física
és experta en astrofísica
un article de meteorologia
l’enginyeria biomèdica
la nanociència i la nanotecnologia

I al nom de les assignatures:

Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals

Física d’Altes Energies
Mecànica i Ones
Física de Sistemes fora de l’Equilibri

Més informació
Criteris del CUB per a les denominacions dels estudis, títols i assignatures.
Usos més habituals de majúscules i minúscules en la redacció dels treballs acadèmics.

Imatge de portada: Shift Lock, CC BY-NC-ND Infinite Ache