dades negligibles

negligiblesHi ha coses que no es deixen menysprear, però sí negligir. Així, doncs, quan parlem de dades, de quantitats, etc., que no s’han de tenir en compte, que cal ometre, el verb adequat és negligir i l’adjectiu, per tant, negligible.

La interacció entre partícules es pot negligir per al cas de densitats baixes.

Exercici 4. Per una politja de radi r i massa negligible […].

Imatge de portada: Vintage Summer, CC BY jimmy brown