Raigs X i assaigs clínics

vocabularia-1

Les paraules agudes masculines acabades en –ig poden fer el plural afegint –s o –os. La tendència a fer el plural d’una o altra manera depèn, en bona mesura, de la zona dialectal. A l’àrea del Barcelonès, per exemple, la forma preferent és en –os: passeig > passejos; desig > desitjos, sondeig > sondejos.

El llenguatge científic, però, tendeix a evitar la variació gràfica dels termes. Per això, alguns d’aquests mots han quedat fixats amb el plural en –s dins el discurs científic, com és el cas de raigs X, raigs gamma i similars, o el cas dels assaigs clínics.

Més informació sobre el plural dels mots en –ig al CUB.

Imatge de portada: Chiropractor's Hands X-Ray, CC BY-SA Michael Dorausch