Sessions d’anglès acadèmic oral i escrit per a estudiants (en línia)

Les sessions d’anglès acadèmic és una activitat gratuïta que se centra a proporcionar recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, de manera més específica, en un registre formal acadèmic. Les sessions són en anglès i es fan en línia.

Sessions destinades a persones que no tenen l’anglès com a llengua nativa, i molt concretament:

* A estudiants que fan o volen fer assignatures en anglès a la UB   
*A estudiants de mobilitat que aniran a una universitat d’un altre país i faran assignatures en anglès   
* A estudiants que fan el TFG o el TFM en anglès 
*A qualsevol estudiant interessat a millorar l’anglès oral i escrit en un registre acadèmic

CALENDARI I DURADA DE LES SESSIONS: l’activitat consta de dues sessions separades. Una d’elles està dedicada a l’anglès escrit, i l’altra a l’anglès oral. Per a cada una d’aquestes sessions s’han programat tres grups separats (a tots ells es tractaran els mateixos continguts, de manera que només cal que us inscriviu a un únic grup).


INSCRIPCIONS en línia des del campus virtual del CAL de Diagonal: www.ub.edu/sl/caldiagonal

MÉS INFORMACIÓ
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Diagonal:

  • Adreça electrònica: cal.diagonal@ub.edu
  • Campus virtual: ub.edu/sl/caldiagonal
  • Instagram: @caldiagonal
  • Facebook: @caldiagonal