sigles, majúscules i ADN

Les sigles en general es formen a partir de la lletra inicial de cada un dels mots que les constitueixen, s’escriuen en majúscula sense cap punt ni cap espai després de cada lletra. Les lletres majúscules de les sigles no ens han de despistar ni fer pensar que les inicials de les paraules que les formen necessàriament també van en majúscula quan les escrivim completes.

Fixem-nos en els exemples següents:

Universitat de Barcelona (UB)
Departament de Física Aplicada (DFA)
sistemes d’informació geogràfica (SIG)
infraestructures de dades espacials (IDE)
taxa de retorn energètic (TRE) o energy return on investment (EROI)

microscopi de forces atòmiques (AFM, de l’anglès atomic force microscope)

13698319974_8f529f0838_z
En àmbits especialitzats, es recomana utilitzar les formes angleses de les sigles d’ús més generalitzat per mantenir-ne la uniformitat internacional. N’és un bon exemple DNA (deoxyribonucleic acid) per a l’àcid desoxiribonucleic; la sigla ADN s’usa més aviat en textos de caràcter divulgatiu o amb un grau d’especialització poc elevat.

 

Imatge de portada: ADN/ DNA, CC BY-SA Dani Vázquez