cosmos

cosmos

S’origina a partir del terme grec kosmos, que significa ‘ordre’ o ‘ornament’ i és oposat al concepte de caos. És una paraula que en moltes altres llengües té una fonètica molt similar. S’utilitza generalment com a sinònim d’univers. Tots dos mots, cosmos i univers, defineixen també el tot.