Terminologia UPCTERM

L’UPCTERM és la base de dades multilingüe en obert que conté la terminologia científica i tècnica de la UPC treballada al Servei de Llengües i Terminologia.

Té per objectiu donar uUPCTERMn accés àgil i complet al treball terminològic que l’SLT ha fet durant els últims vint anys i també oferir una eina  útil de suport a la traducció i redacció dels documents docents generats dins de la comunitat universitària i científica en les llengües més habituals (català, castellà, anglès, francès, etc.).

Els termes que constitueixen la base pertanyen als àmbits de les matemàtiques i l’estadística, l’enginyeria civil, l’arquitectura i la construcció, l’òptica, l’enginyeria mecànica, l’enginyeria electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, les ciències de la Terra, les energies, l’enginyeria industrial, l’enginyeria tèxtil, l’economia, l’enginyeria química i el desenvolupament humà i sostenible.

Imatge de portada: #momentSLT, © SLT UPC