Trapezistes

De tres en tres, Albert Torelló CC BY-SA

Si pogués generalitzar unes coordenades,
les definiria esclerònomes i als teus peus,
per poder-te fer origen del meu món i
conservar-te en el temps.

Series trapezista als eixos del meu sistema,
t’hi faria rotar sense precessió,
per mantenir el teu cor en constant acceleració.

Et faria etern en un sistema,
d’asimetries que generessin inèrcies
que em portessin sempre cap a tu.