un bon títol

El títol d’un treball, d’un article, etc. és especialment rellevant, tot i que en quantitat de paraules sigui insignificant… Constitueix un dels encants que el treball mostra primer. I és que qui està a punt de llegir-lo és el que veu o busca en primer lloc.

I és que el títol té la capacitat de fer sentir curiositat per llegir el text o, al contrari, provocar desinterès i fer que el treball passi desapercebut. A més, no ho oblidem, el títol és la part més citada i sovint es pot trobar aïllat, tot sol, en contextos ben diferents.

Ha de captar l’atenció, sí, però sobretot ha de ser clar i descriure’n molt breument el contingut. Per aquest motiu s’aconsella redactar el títol definitiu un cop acabat el treball. És el millor moment per trobar les paraules per a un bon títol. Tot un repte.

Des d’aquí fem unes quantes recomanacions per redactar un títol que llueixi:

♦ Ha de descriure el continTítolgut real de l’article, treball o estudi.
♦ Ha de ser breu i precís. Cal evitar títols llargs i enrevessats.
♦ És recomanable  que no contingui sigles ni abreviatures (tret de les que són d’ús generalitzat o prou conegudes pels lectors).
♦ Cal fugir de les frases buides que allarguen innecessàriament el títol. Hi ha parts que es poden suprimir i no n’afecten el contingut ni la precisió.
♦ Cal posar-hi només les majúscules necessàries. No més.
♦ Mai no acaba amb punt final.

Més informació al CUB:
Remarques sobre la portada
Consideracions sobre els títols dels apartats.

Imatge de portada: Squeaky Clean, CC BY-NC-ND Jonatan Zinger