PAU - Biologia


                 

Exàmens
 

Recursos docents
 

Racó del professorat

L'equip responsable
 

Dates de les reunions de professorat:

el curs 2021-2022 la reunió serà telemàtica i conjunta per tot el territori.

Data: 23 de novembre.

Hora: 18:30.

ENLLAÇ A LES REUNIONS

 

Presentació de la reunió de professorat NOVETAT

 

Currículum de Biologia de Batxillerat

 

Noves PAU: normatives, concreció del currículum de Biologia i ponderacions

Cercador de Graus, Màsters i Formació contínua

Dates i horaris de les PAU 2021-2022

BIOLOGIA:

JUNY:

 

- Tribunal Ordinari: 16 de juny, de 15:00 a 16:30h

- Tribunal Ordinari TOE (Dislèxia – TDA/TDAH): 16 de juny de 15:00 a 17:00h

- Tribunal Especial i d’Incidències (TEI): 22 de juny de 15:00 a 16:30h

SETEMBRE

- Tribunal Extraordinari: 8 de setembre de 15:00 a 16:30h

- Tribunal Extraordinari TOE (Dislèxia – TDA/TDAH) : 8 de setembre de 15:00 a 17:00h

 

 

 I Trobada Conjunta de Professors de Biologia i de CTMA del Batxillerat

2 de juliol de 2021, online

Programa i Inscripció


     

Activitats de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 

Conferències de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 

 

 


<hr size=2 width="100%" noshade style='color:red' align=center>