Matricula Doctorat

Automatrícula

CURS 2022-2023. Període de matrícula del 5 de setembre al 21 d'octubre de 2022.

 

Matrícula candidats de nou accés

Documentació que s'ha de presentar:

Recordeu que per poder-vos matricular cal haver obtingut una resolució d'admissió i una resolució posterior d'accés al programa de doctorat.

Imprès de matrícula per candidates de nou accés
Una fotografia
Credencial de becària, si escau 
Document de compromís signat per totes les parts
Fotocòpia de DNI/ NIE/ Passaport

 

Obligacions acadèmiques durant el primer curs

Cal demanar l'acceptació del Pla de Recerca dins del termini establert per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

 

Matrícula de segon curs

Es formalitza per automatrícula

Cal haver obtingut l'acceptació del pla de recerca

 

Obligacions acadèmiques del segon curs (i successius):

Cal presentar un informe de seguiment del pla de recerca, dins del termini establert per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.