Convocatòria extraordinària de final de carrera

Informació general

Segons la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges (Consell de Govern, 8 de maig de 2012).

Als estudiants que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic els hi resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, tindran dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només tindran dret a la docència corresponent en el semestre en que s’imparteixi l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària caldrà matricular‐se en el curs de tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

En el cas que els crèdits necessaris per optar a la convocatòria extraordinària, s’hagin assolit mitjançant convalidació o reconeixement acadèmic i s’hagin matriculat en el curs actual, caldrà comunicar aquesta circumstància a la SED mitjançant el següent correu-e: sec.dret@ub.edu

En l’ensenyament del grau de Dret, la convocatòria de fi de carrera es farà coincidir amb la convocatòria ordinària de l’altre semestre de la mateixa assignatura. Quant a la resta d’ensenyaments les dates d’examen seran publicades oportunament a la pàgina web. 

Per a les assignatures anuals i de segon semestre: la convocatòria oficial d'examen és al juny i la convocatòria extraordinària al febrer.

Heu de matricular aquestes assignatures el dia i hora que teniu assignat a l’automatrícula i posteriorment, en el termini corresponent, fer la sol·licitud al formulari en línia.

  • Període de sol·licitud: del 8 al 19 de novembre de 2021

  • Formulari de sol·licitud (tancat)

 

Relació d'alumnes que poden sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi de carrera d'assignatures matriculades del segon quadrimestre i anuals segons l'ensenyament:

Per a les assignatures del primer semestre: la convocatòria oficial d'examen és al febrer i la convocatòria extraordinària al juny, dins del mateix curs acadèmic. 

Heu de matricular aquestes assignatures el dia i hora que teniu assignat a l’automatrícula i posteriorment, en el termini corresponent, fer la sol·licitud al formulari en línia.

  • Període de sol·licitud: del 14 al 24 de març de 2022 

  • Formulari de sol·licitud (tancat)

 

Relació d'alumnes que poden sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi de carrera d'assignatures matriculades del primer quadrimestre segons l'ensenyament: