Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Presentació

Jardins de la Facultat de Dret - Universitat de Barcelona

Els juristes són un col·lectiu bàsic per al bon funcionament de qualsevol grup humà. En particular, resulten imprescindibles en societats mínimament desenvolupades, tant si actuen al servei de l'Estat com si ho fan al servei d'empreses o particulars. L'interès acadèmic del grau de Dret és indubtable ja que, com queda dit, és imprescindible facilitar una sòlida formació bàsica d'aquesta naturalesa per a l'exercici de les diverses professions jurídiques.

El grau de Dret està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir. El primer curs del grau té 60 crèdits de formació bàsica caracteritzada per una certa transversalitat. Les matèries obligatòries conformen el nucli del títol de graduat en Dret i fan un total de 144 crèdits, que es distribueixen en matèries com ara Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Penal, Dret Laboral, Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Financer i Tributari, Dret Processal Civil i Penal, Dret Internacional Públic i Privat, Dret Comunitari i Filosofia.

El grau de Dret proporciona una formació de caràcter general i l'especialització s’aconsegueix amb els estudis de màster oficial. No obstant això, els estudis de Dret permeten la possibilitat d’obtenir mencions al suplement de títol, mitjançant una agrupació coherent d'assignatures optatives. A aquest objecte, les mencions previstes són quatre: Dret Públic, Dret Privat, Dret de l'Empresa i Dret Internacional, Comparat i Comunitari. Així mateix, els estudiants poden fer pràctiques externes optatives en despatxos professionals, empreses i institucions públiques. Finalment, el grau conclou amb l’elaboració i la defensa d'un treball de fi de grau.

La Facultat de Dret de la UB ha signat diversos convenis de cooperació acadèmica amb universitats americanes. L'objectiu d'aquests convenis és permetre als nostres estudiants el seguiment de cursos i programes de formació en l'àmbit del Dret que es poden reconèixer en l'itinerari curricular de l'estudiant i que condueixen a l'obtenció del títol oficial del país receptor.
 

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

430 (sense comptar dobles titulacions)

Notes de tall

9,928  (juliol 2021, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (43,5%), castellà (52,8%), anglès (3,7%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisESTHER MARTIN NUÑEZ
Comparteix-ho: