Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Sortides professionals

Les principals sortides professionals del graduat en Dret són les següents (sense perjudici de les vies d'habilitació específiques que poden estar previstes per a algunes):

 • Advocat o advocada.
 • Procurador o procuradora.
 • Notari o notària.
 • Registrador o registradora.
 • Funcionari o funcionària de l’Administració de Justícia: jutge, magistrat o magistrada, fiscal, secretari o secretària judicial.
 • Funcionari o funcionària de l’escala superior de l’Administració de l’Estat: advocat o advocada de l'Estat, tècnic o tècnica de la Administració Civil de l'Estat o funcionari o funcionària de les administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària de l’Administració exterior de l’Estat (cos diplomàtic).
 • Funcionari o funcionària de l’escala mitjana d’administracions públiques: administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària d'organitzacions internacionals: Nacions Unides, Consell d’Europa.
 • Lletrat o lletrada de les Corts Generals o dels parlaments autonòmics.
 • Advocat o avocada d'empresa.
 • Advocat o avocada d'associacions i organitzacions no públiques.
 • Assessor jurídic o assessora jurídica.
 • Conseller jurídic o consellera jurídica.

 

Comparteix-ho: