Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Perfil d'accés

El jurista pot ser descrit com algú que coneix el dret (les normes) i està en condicions d’interpretar-lo i aplicar-lo per donar solució als problemes que planteja la nostra vida en societat. Per això, els estudis jurídics requereixen sensibilitat davant els problemes humans i socials i un cert sentit comú.

No és imprescindible una formació estrictament humanística. També es pot cursar el grau de Dret a partir d’una formació científica o tècnica o d’uns coneixements sobre història, filosofia o economia. Certament, disposar d’una bona cultura pot ser de gran ajuda. Això no obstant, el que és essencial per a un bon jurista és l’esperit crític, la curiositat, una ment ordenada, la capacitat per identificar i diferenciar unes situacions d’altres i, finalment, una certa dosi d’imaginació. La memòria no s’ha de menysprear, però seria un greu error pensar que els estudis jurídics són memorístics.

L’estudiant de Dret és una persona atenta a la realitat, amatent a analitzar la realitat social i els problemes, a escoltar els altres i posar-se en el seu lloc, a ponderar els interessos subjacents,  i a prendre decisions factibles, sensates, responsables i d'acord amb els valors democràtics.

No hi ha un perfil d’accés únic, però qualsevol que pretengui graduar-se en Dret hauria de ser un bon lector (premsa inclosa). Indubtablement, tindrà una part del camí recorregut algú interessat per l’actualitat nacional i internacional (política, econòmica, social, etc.), si a més és un bon comunicador (la capacitat d’expressió oral i escrita i les habilitats argumentals són essencials) que domini raonablement una llengua estrangera (preferentment l’anglès).
 

Comparteix-ho: