Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Béns Públics i Urbanisme OB 1r semestre
2n semestre
6
Bioètica i Dret OT 1r semestre
2n semestre
3
Ciència Política FB 1r semestre
2n semestre
6
Contractació i Activitat de l'Administració OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Canònic OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret Civil de la Persona FB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Comunitari de Lliure Circulació OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret Constitucional Comparat i Europeu OT 1r semestre 3
Dret Contractual Europeu i de Consum OT 2n semestre 6
Dret de Danys OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret de Família i Successions OB 1r semestre
2n semestre
9
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial OT 1r semestre
2n semestre
6
Dret de la Funció Pública OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret de la Navegació OT 2n semestre 3
Dret de la Propietat Intel·lectual OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret de la Seguretat Social OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret de l'Empresa i del Mercat OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret de Menors OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret de Societats OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret del Medi Ambient OT 1r semestre
2n semestre
6
Dret del Treball i de la Seguretat Social OB 1r semestre
2n semestre
9
Dret dels Mercats Financers OT 1r semestre
2n semestre
6
Dret d'Obligacions i Contractes OB 1r semestre
2n semestre
9
Dret Electoral i Parlamentari OT 2n semestre 3
Dret Financer i Tributari OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret i Tributació Local OT 1r semestre
2n semestre
6
Dret Internacional Econòmic OT 1r semestre
2n semestre
3
Dret Internacional Privat OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Internacional Públic OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Interregional OT 2n semestre 3
Dret Penal Econòmic OT 1r semestre
2n semestre
6
Dret Privat Comparat OT 2n semestre 3
Dret Processal Civil OB 1r semestre
2n semestre
9
Dret Processal Penal OB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Registral OT 1r semestre 3
Dret Romà FB 1r semestre
2n semestre
6
Dret Sindical OT 1r semestre
2n semestre
3
Drets Fonamentals i Garanties OT 2n semestre 3
Drets Reals OB 1r semestre
2n semestre
9
Economia FB 1r semestre
2n semestre
6
Estat i Confessions OT 1r semestre
2n semestre
3
Estratègies Processals OT 1r semestre
2n semestre
6
Filosofia del Dret OB 1r semestre
2n semestre
6
Fonaments del Dret FB 1r semestre
2n semestre
6
Fonaments del Dret Administratiu OB 1r semestre
2n semestre
9
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte FB 1r semestre
2n semestre
6
Història del Dret FB 1r semestre
2n semestre
6
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística OT 2n semestre 6
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria OT 1r semestre
2n semestre
6
Institucions de Dret Comunitari Europeu OB 1r semestre
2n semestre
6
Instruments de Tràfic Empresarial OB 1r semestre
2n semestre
6
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes OT 1r semestre
2n semestre
3
Organització Territorial de l'Estat FB 1r semestre
2n semestre
6
Organitzacions Internacionals OT 1r semestre
2n semestre
3
Penes i Delictes OB 1r semestre
2n semestre
9
Pràctiques Externes PR 1r semestre
2n semestre
6
Principis i Institucions Constitucionals FB 1r semestre
2n semestre
6
Procediments i Sistema Tributari OB 1r semestre
2n semestre
9
Protecció Internacional dels Drets Humans OT 1r semestre
2n semestre
3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa OT 1r semestre
2n semestre
3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional OT 1r semestre
2n semestre
3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat OT 1r semestre
2n semestre
3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Públic OT 2n semestre 3
Sistema de Drets i Llibertats OB 1r semestre
2n semestre
6
Sociologia del Dret OT 1r semestre
2n semestre
3
Tècniques de Treball i Comunicació FB 1r semestre
2n semestre
6
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
6
Tributació Empresarial OT 1r semestre
2n semestre
3
Comparteix-ho: