Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Itineraris, mencions i optativitat

El Grau de Dret ofereix la possibilitat d'obtenir 4 mencions:

 • Menció en Dret Públic
 • Menció en Dret Privat
 • Menció en Dret de l'Empresa
 • Menció en Dret Internacional, Comparat i Comunitari

Per obtenir alguna de les quatre mencions, els estudiants hauran de cursar un total de 24 crèdits optatius organitzats de la següent manera:

 

Menció en Dret Públic

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 18 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 362484  Dret de la Funció Pública (3 cr)
 • 362498  Dret del Medi Ambient (6 cr)
 • 362503  Dret de Menors (3 cr)
 • 362492  Dret Electoral i Parlamentari (3 cr)
 • 362493  Drets Fonamentals i Garanties (3 cr)
 • 362483  Dret i Tributació Local (6 cr)
 • 362496  Estat i Confessions (3 cr)
 • 364725  Qüestions d’Actualitat Jurídica de Dret Públic (3 cr)
 • 362506  Sociologia del Dret (3 cr)
 
L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 6 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 362491  Dret Constitucional Comparat i Europeu (3 cr)
 • 364731  Dret Penal Econòmic (6 cr)
 • 364730  Estratègies Processals (6 cr)
 • 364729  Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística (6 cr)
 • 362497  Immigració, Nacionalitat i Estrangeria (6 cr)
 • 362499  Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes (3 cr)
 • 362478  Protecció Internacional dels Drets Humans (3 cr)

Menció en Dret Privat

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 18 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 362505  Bioètica i Dret (3 cr)
 • 364732  Dret Contractual Europeu i de Consum (6 cr)
 • 362485  Dret de Danys (3 cr)
 • 362490  Dret de la Propietat Intel·lectual (3 cr)
 • 362487  Dret Interregional (3 cr)
 • 362488  Dret Registral (3 cr)
 • 364730  Estratègies Processals (6 cr)
 • 364729  Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística (6 cr)
 • 364726  Qüestions d’Actualitat Jurídica de Dret Privat (3 cr)
 
L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 6 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 364733  Dret de la Competència i de la Propietat Industrial (6 cr)
 • 362493  Drets Fonamentals i Garanties (3 cr)
 • 362480  Dret Privat Comparat (3 cr)
 • 362499  Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes (3 cr)
 • 362506  Sociologia del Dret (3 cr)
 • 362495  Dret Canònic (3 cr)

Menció en Dret de l'Empresa

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 18 crèdits d'entre les següents assignatures:

 • 364733  Dret de la Competència i de la Propietat Industrial (6 cr)
 • 362474  Dret de la Navegació (3 cr)
 • 362471  Dret de la Seguretat Social (3 cr)
 • 362473  Dret dels Mercats Financers (6 cr)
 • 364731  Dret Penal Econòmic (6 cr)
 • 362472  Dret Sindical (3 cr)
 • 362499  Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes (3 cr)
 • 364727  Qüestions d’Actualitat Jurídica de Dret de l’Empresa (3 cr)
 • 362482  Tributació Empresarial (3 cr)

 

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 6 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 362479  Dret Comunitari de Lliure Circulació (3 cr)
 • 364732  Dret Contractual Europeu i de Consum (6 cr)
 • 362490  Dret de la Propietat Intel·lectual (3 cr)
 • 362481  Dret Internacional Econòmic (3 cr)
 • 362488  Dret Registral (3 cr)
 • 362480  Dret Privat Comparat (3 cr)

Menció en Dret Internacional, Comparat i Comunitari

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 18 crèdits d'entre les següents assignatures:

 • 362495  Dret Canònic (3 cr)
 • 362479  Dret Comunitari de Lliure Circulació (3 cr)
 • 362491  Dret Constitucional Comparat i Europeu (3 cr)
 • 362481  Dret Internacional Econòmic (3 cr)
 • 362497  Immigració, Nacionalitat i Estrangeria (6 cr)
 • 362477  Organitzacions Internacionals (3 cr)
 • 362478  Protecció Internacional dels Drets Humans (3 cr)
 • 364728  Qüestions d’Actualitat Jurídica de Dret Internacional (3 cr)
 • 362480  Dret Privat Comparat (3 cr)

 

L'estudiant haurà de cursar obligatòriament 6 crèdits d'entre les següents assignatures:
 • 362505  Bioètica i Dret (3 cr)
 • 364733  Dret de la Competència i de la Propietat Industrial (6 cr)
 • 362474  Dret de la Navegació (3 cr)
 • 362498  Dret del Medi Ambient (6 cr)
 • 362487  Dret Interregional (3 cr)
 • 362496  Estat i Confessions (3 cr)
 • 362506  Sociologia del Dret (3 cr)
Comparteix-ho: