Universitat de Barcelona

Grau en Gestió i Administració Pública

Presentació

 

El grau de Gestió i Administració Pública respon a la necessitat que tenen les administracions públiques, i el sector públic en general, de dotar-se de recursos humans de qualitat per a la gestió pública i, en particular, de disposar d'un cos tècnic de gestió i de comandament altament qualificat.

Les administracions públiques tenen un àmbit d'actuació amplíssim: controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada, n'incentiven una altra i, directament o indirecta, presten serveis als ciutadans de contingut econòmic, personal, social o territorial. La gestió d'aquesta realitat social presenta particularitats destacades, i requereix coneixements que permetin un enfocament professional especialitzat.

En aquest sentit, el grau de Gestió i Administració Pública desenvolupa el coneixement sobre les administracions públiques i la seva activitat des d'una perspectiva interdisciplinària i estretament vinculada a la realitat professional dels diferents nivells d'administració, amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar de manera òptima els càrrecs tècnics de nivell superior i de comandament en el sector públic. Els objectius es projecten, sobretot, en l'àmbit de la gestió economicofinancera, juridicoadministrativa i de gestió de persones, sense oblidar altres disciplines com ara la ciència de l'administració, les polítiques públiques o les tècniques de gestió pública, que complementen la visió generalista i pluridisciplinària del pla d'estudis del grau.

El títol capacita per ser gestor públic en institucions polítiques i en les administracions públiques que operen en els diferents nivells territorials (local, autonòmic, estatal, de la Unió Europea) així com en les organitzacions administratives respectives. L'àmbit professional del gestor públic s'estén, també, a altres organitzacions de caràcter divers (partits polítics, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, organitzacions no governamentals, fundacions, grups d'interès i diferents corporacions públiques de base privada) i al desenvolupament d'activitats professionals privades (prestació de serveis de consultoria, assessorament o assistència a les administracions, etc.) que requereixen recursos humans amb un coneixement profund de les diferents dimensions de la gestió pública.
 

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

80 (sense comptar doble titulació)

Notes de tall

7,415   (juliol 2021, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (73,9%), castellà (26,1%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisMARC VILALTA REIXACH
Comparteix-ho: