Universitat de Barcelona

Doble titulació: Dret + Gestió i Administració Pública

Reconeixement de crèdits

Existeixen dues modalitats de reconeixement de crèdits en les dobles titulacions: una pels nous estudiants que vulguin que es reconeguin crèdits d'assignatures d'altres ensenyaments, i una altra destinada a convalidar els crèdits que han cursat a la doble titulació.

CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS CURSATS A ALTRES ENSENYAMENTS

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional.

SOL·LICITUD:

- Cal omplir el formulari de sol·licitud de reconeixement de crèdits i escanejar la documentació acadèmica o d´altre tipus que escaigui per internet a través de la pàgina web. Els estudiants que no estiguin matriculats a la UB hauran d’enviar per correu electrònic.

Cal que presenteu la documentació a la Secretaria d’estudiants i docència. En cas de sol·licitar reconeixement acadèmic d'activitats organitzades per la Facultat de Dret a partir del curs 2014-2015 només caldrà la documentació escanejada però no és necessari presentar-la a Secretaria.

Criteris complementaris a la normativa

Comparteix-ho: