Universitat de Barcelona

Títol propi en Investigació Privada

Matrícula

Normativa econòmica

És d'aplicació total la normativa econòmica dels ensenyaments oficials, excepte els punts que s'indiquen a continuació:

  • Beques
  • Préstec AGAUR

A més, caldrà tenir en compte les consideracions següents:

  • El Consell Social aprova una tarifa específica.
  • Conceptes de matrícula aplicables:

- És d'aplicació l'exempció corresponent per família nombrosa

- És d'aplicació la bonificació per matrícules d'honor obtingudes només dins del propi ensenyament (no s'aplicarà bonificació per matrícules d'honor obtingudes en un ensenyament oficial).

Ajuts de matrícula del curs 2021-2022 (termini: 03.03.2022)

Comparteix-ho: