Satisfacció dels grups d'interès

La Facultat de Dret recull, analitza i difon els resultats de satisfacció dels diferents grups d’interès. La font d’aquest resultats són les enquestes que des del Gabinet Tècnic del Rectorat de la Universitat de Barcelona desplega per als diferents grups d’interès de la comunitat UB.

 

Enquestes d’opinió als estudiants sobre assignatures i professorat

L’alumnat de la Facultat emplena l’«Enquesta sobre l’actuació docent del professor i les assignatures cursades» que és comuna per a tota la UB. L’anàlisi dels resultats sobre les enquestes els podeu trobar en els següents informes agregats per ensenyaments i semestres.

 

Enquestes de satisfacció de titulats i titulades

- Graus:

 

- Màsters:

  • Satisfacció de titulats i titulades de màsters. Resultats globals: 2018 - 2019

  • Satisfacció de titulats i titulades de màsters. Resultats per centres: 2018 - 2019

 

Enquestes als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB

 

Enquestes als nous estudiants

Enquestes administrades des del Gabinet Tècnic del Rectorat per a conèixer la percepció que tenen els nous estudiants de la institució i de les accions de benvinguda.

- Graus:

 

- Màsters:

Comparteix-ho: