Consell assessor

La Facultat compta amb un Consell Assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i el món laboral i professional en els àmbits respectius.

Aquest Consell Assessor ha d’estar integrat per membres de l’administració educativa i social, dels col·legis professionals, de sindicats d’ensenyament i d’entitats rellevants col·laboradores amb la Facultat.

El Consell Assessor té les funcions següents:

A. Promoure la participació de la Facultat en la societat i la col·laboració de la societat en el finançament d’activitats del centre.

B. Contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social.

C. Propiciar convenis de col·laboració universitat-empresa.

D. Totes les altres que li atribueixi la normativa vigent.

Comparteix-ho: