Protocol COVID-19

Què fer si tens símptomes compatibles amb la COVID-19?

Si tens símptomes compatibles amb la COVID-19, queda't a casa. Truca al 061 i al teu Centre d'Atenció Primària perquè et puguin fer una prova que confirmi o descarti la infecció.

 

Què fer si tens un diagnòstic positiu en COVID-19?

Si tens un diagnòstic positiu en COVID-19 has de mantenir aïllament domiciliari fins que t'ho indiquin els professionals sanitaris

 

Què fer si has estat en contacte estret amb un positiu de COVID-19?

Si has estat en contacte estret amb un positiu has de mantenir aïllament domiciliari fins que una prova mèdica confirmi o descarti la infecció. Si el resultat és negatiu i comptes amb la pauta completa de vacunació, no caldrà que continuïs amb l'aïilament. Si no tens completada la pauta de vacunació, hauràs de mantenir l'aïllament durant 10 dies.

 

En qualsevol cas, també has d'informar a la Facultat a través de l'adreça COVID19.educacio@ub.edu i al teu professorat