Portal UB

  • *Servei
  • Recursos humans
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Portal UB és l'aplicació que permet la interacció dels treballadors de la UB (personal docent, personal d’administració i serveis, personal investigador, personal tècnic i becaris de col·laboració) amb les dades que té recollides la UB sobre ells i que gestiona l’Àrea de Recursos Humans.

Per poder accedir-hi, s’ha de tenir contracte o beca en vigor i tenir credencials d’accés a la intranet de la UB. En el cas de finalització del contracte o beca, automàticament es perd la possibilitat d’accedir al Portal de l’empleat.

Consta dels següents apartats.

  • Dades personals i administratives: consulta i modificació de les dades de l’expedient administratiu dels treballadors de la UB
  • Jornada laboral i permisos. consulta dels fitxatges, petició de permisos i gestió d'incidències
  • Retribucions. consulta i impressió l’estadet de nòmina i del certificat de l’IRPF
  • Formació (encara en desenvolupament)
  • Gestió de sol·licituds. consulta de l’estat de les diverses sol·licituds efectuades pel portal de l’empleat.
  • En el cas de Personal Docent i Investigador, també permet l’accés a les aplicacions Curricul@ i Gr@d

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.