Oferta formativa

capitells claustre ub

Els màsters i postgraus propis* de la Universitat de Barcelona són els títols de postgrau de la UB que, amb una clara vocació d’especialització i aprofundiment, s’enfoquen fonamentalment a aplicar les habilitats i competències adquirides en els estudis previs en l’exercici professional i a permetre una especialització o reorientació.

També s’ofereixen cursos amb una vocació formativa més acadèmica que proporcionen coneixements per a l’especialització o la formació integral i el progrés personal.

     En funció de la seva càrrega lectiva, els màsters i postgraus propis es classifiquen en:

  • Màster, amb seixanta crèdits o més.
  • Diploma d'especialització o diploma de postgrau, amb trenta crèdits o més.
  • Expert, amb quinze crèdits o més.
  • Curs superior universitari, amb una càrrega inferior a quinze crèdits.

 

Les facultats i escoles universitàries de la UB, l’Institut de Formació Continuada (IL3-UB) i els centres adscrits a aquesta Universitat ofereixen més de vuit-cents cursos cada curs acadèmic. És una oferta formativa àmplia i pluridisciplinària. Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial, a distància o en modalitat mixta, el que en anglès s’anomena blended learning i que hem convingut d’anomenar modalitat semipresencial.

* La UB imparteix estudis de postgrau a l’empara dels articles 36 i 37 del Real Decret  822/2021 que estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de la qualitat.