Oferta formativa

capitells claustre ub

La formació permanent* de la Universitat de Barcelona són els títols de postgrau de la UB que, amb una clara vocació d’especialització i aprofundiment, s’enfoquen fonamentalment a aplicar les habilitats i competències adquirides en els estudis previs en l’exercici professional i a permetre una especialització o reorientació.

També s’ofereixen cursos amb una vocació formativa més acadèmica que proporcionen coneixements per a l’especialització o la formació integral i el progrés personal.

Segons la titulació d’accés i la càrrega lectiva dels cursos, els títols de formació permanent poden ser:

Per a titulats universitaris

Títol de Màster de Formació Permanent (60, 90 o 120 crèdits)
Títol de Diploma d’Especialització (entre 30 i 59 crèdits)
Títol de Diploma d’Expert (entre 15 i 29 crèdits)

Per a no titulats universitaris

Títol de Diploma Superior Universitari (30 o més crèdits)
Títol de Certificat d’Expert (entre 15 i 29 crèdits)

Per a ambdós col·lectius

Títol de Certificat Superior Universitari (menys de 15 crèdits)
Títol de Certificat de Microcredencial Universitària (menys de 15 crèdits

Les facultats i escoles universitàries de la UB, l’Institut de Formació Continuada (IL3-UB) i els centres adscrits a aquesta Universitat ofereixen més de vuit-cents cursos cada curs acadèmic. És una oferta formativa àmplia i pluridisciplinària. Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial, en línia o semipresencial.

* La UB imparteix estudis de postgrau a l’empara dels articles 36 i 37 del Real Decret 822/2021 que estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de la qualitat.