Comissions de la Facultat
Composició de les diferents comissions de la Facultat de Belles Arts:
Comissió Acadèmica

 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Secretària: Glòria Durany
 • Cap d'estudis: Joaquim Cantalozella
 • Coordinació de graus: Núria Flos i Eugeni Boldú
 • Coordinadora POP: Laura Baigorri
 • Coordinació de les seccions:
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Laura Baigorri
 • Secció de Disseny: Eugeni Boldú
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Mercè Casanovas
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Teresa Blanch
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Lino Cabezas
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Jaime de Córdoba
 • Secció d'Escultura i Creació: Jaume Ros
 • Subunitat d'Història de l'Art: Laura Mercader
 • Administradora de Centre: Purificación Aguilera
 • Professor contractat: Diego Marchante
 • Estudiants
 • Cap Dep. AVD: Eloi Puig (convidat)
 • Cap Dep. ACR: Rosa Vives (convidada)

 • President: Manuel Aramendia
 • Secretària: Dolores Pulido
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Jacobo Sucari
 • Secció de Disseny: Jesús del Hoyo
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Oscar Padilla
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Carlos Velilla
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Domènec Corbella
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Jaime de Córdoba
 • Secció d'Escultura i Creació: Josep Mata
 • Conservació-Restauració: Manel Iglesias
 • Subunitat d'Història de l'Art: Laia Manonellas
 • Biblioteca: Mònica Arenas
 • Estudiant

 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Secretària: Asunción Hermida
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Directora del Departament ACR: Rosa Vives
 • Administadora: Purificación Aguilera
 • Professora contratada: Anna Nualart
 • Estudiant

 • Presidenta: Gema Campo
 • Secretària: Marta Insenser
 • Conservació-Restauració: Cristina Ruiz
 • Dibuix: María Lería
 • Disseny: Anna Calvera
 • Escultura: Matilde Grau
 • Gravat: Cristina Pastó
 • Imatge: Alfonso de Castro
 • Pintura: Carme Porta
 • Estudiants:

 • En formen part les persones coordinadores dels grups de recerca consolidats, els IP dels projectes de recerca nacionals i europeus i els directors de centres de recerca.
   
 • Presidenta: Laura Baigorri
 • Secretari: F. Xavier Martínez
 • Grup Conservació-Restauració del Patrimoni: Gema Campo
 • I+D POCIO. Poesia i Educació: Eva Figueras
 • Projecte Europeu Creative Connections: Fernando Hernández
 • Grup ODAS: José Luis Menéndez
 • Grup BRAC: Barcelona: art, recerca i Creació: Àlex Nogué
 • Projecte Europeu NANORESTART: Marta Oriola
 • Grup Art, Ciutat, Societat,  Centre Recerca Polis: Antoni Remesar
 • I+D Materia Impresa: Albert Valera
 • Grup IMARTE, I+D La pràctica artística col·laborativa: Alicia Vela
 • Estudiant

 

Recerca a la Facultat de Belles Arts

 • Presidenta: Laura Baigorri
 • Secretari: Esteban Aranda
 • Coordinació de màsters universitaris
 • Innovació en Disseny per al Sector Turístic: Anna Calvera
 • Art Sonor, Creació sonora i Disseny sonor: Josep Cerdà
 • Art olfactiu: Domènec Corbella
 • Creació Artística Contemporània: Xavier Franquesa
 • Arts Visuals i Educació: Fernando Hernández
 • Il·lustració Creativa en Moda: Roser Masip
 • Producció i Recerca Artística: Josep Montoya
 • Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat: Antoni Remesar
 • Direcció de projectes de Conservació-Restauració: Cristina Ruiz
 • Estudiant:

 

 • Presidenta: Marta Negre
 • Secretari: Germán Regueira
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Ricardo Iglesias
 • Secció de Disseny: Eugèni Boldú
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Marta Negre
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Javier Lozano
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Jordi Gratacós
 • Secció de Creació Artística, Pintura:
 • Secció d'Escultura i Creació: Josep Mata
 • Servei d'audiovisuals: Josep Gibert
 • Convidada: Hortènsia Fornies

 

Informàtica

 

SIC

 

Audiovisuals

 • En aquesta comissió es tractaran els temes d'economia del centre així com els relacionats a espais i obres, per tant es suprimeix la comissió d'espais i obres. Si es tracten aspectes d'espais i d'aules es convidaran al Cap d'estudis i al tècnic logístic
 •  
 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Secretària: Purificación Aguilera
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Directora del Departament ACR: Rosa Vives
 • Vicedegà de Cultura: Manuel Aramendia
 • Vicedegana de Recerca, Doctorat i Postgraus: Laura Baigorri
 • Vicedegana de Relacions Internacionals i Estudiants: Gema Campo
 • Secretària de Facultat: Eva Figueras
 • 1 PAS:
 • Estudiant

 • Presidenta: Eva Figueras
 • Secretària: Javier Lamiel
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Directora del Departament ACR: Rosa Vives
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Convidada d'OSMA: Patricia Félez

 

Seguretat

 

Salut

 • Presidenta: Purificación Aguilera
 • Secretària: Asunción Hermida
 • Secretària de la Facultat: Eva Figueras
 • PAS Departaments: Àngels González
 • PAS Mestres de taller i tècnics especialistes:
 • PAS Administració secretaria: Mar Llop
 • PAS Auxiliars de servei: Francisco Martinez
 • Estudiant

 • President: Miquel Mallol
 • Secretaria:
 • Secció d'Art i Cultura Visual:
 • Secció de Disseny: Miquel Mallol
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Oscar Padilla Macho
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Salvador Juanpere
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Jaume Fortuny
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Ramón Trias
 • Secció d'Escultura i Creació: Sergi Oliva
 • Estudiant

 

Recursos:

Gestor de consultes lingüístiques i terminològiques Sens Subte

Llibre d'estil de la UB Criteris

 • President: Diego Marchante
 • Secretaria:
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Diego Marchante
 • Secció de Disseny:
 • Secció de Processos Artístics i Edició:
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Vicent Matamoros
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Núria Ricart
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Natàlia Quilez
 • Secció d'Escultura i Creació: Eulàlia Grau
 • Subunitat d'Història de l'Art: Daniel López
 • 1 PAS: Dolores Pulido
 • Estudiant

 

ESPAI DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT

 • Presidenta: M.Dolors Tapias
 • Secretària: Glòria Durany
 • Cap d'estudis: Joaquim Cantalozella
 • Vicedegana Doctorat, Recerca i Màsters: Laura Baigorri
 • Vicedegana Relacions Internacionals: Gema Campo
 • Coordinador Grau en Disseny: Eugeni Boldú
 • Coordinadora Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals: Núria Flos
 • Coordinació de Màsters
 • Fernando Hernández
 • Xavier Franquesa
 • Cristina Ruiz
 • Antoni Remesar
 • Josep Montoya
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Responsable web del Centre: Dolores Pulido
 • Estudiant
 •  
 •  

 

* La Comissió de Qualitat del Centre estarà formada per les Comissions d'Avaluació Interna de Grau i Màster segons aprovació en Junta de Facultat del 16 de desembre del 2014

Comparteix-ho: