Comissions de la Facultat

Composició de les diferents comissions de la Facultat de Belles Arts:
Comissió Acadèmica

 • Presidenta: M. Dolors Tapias Gil
 • Secretària: Glòria Durany Boixadós
 • Cap d'estudis: Joaquim Cantalozella Planas
 • Coordinació de graus: Anna Nualart Torroja (Conservació Restauració de Béns Culturals) i Eugeni Boldú Montoro (Disseny)
 • Coordinadora POP: Laura Baigorri Ballarín
 • Coordinació de les seccions:
  • Secció d'Art i Cultura Visual: Ricardo Guixà Frutos
  • Secció de Disseny: Eugeni Boldú Montoro
  • Secció de Processos Artístics i Edició: Mercè Casanovas Aleix
  • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Lídia Górriz Nicolás
  • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Jordi Gratacós Roig
  • Secció de Creació Artística, Pintura: Jaime de Córdoba Benedicto
  • Secció d'Escultura i Creació: Eulàlia Grau Costa
 • Subunitat d'Història de l'Art: Laura Mercader Amigó
 • Administradora de Centre: Purificación Aguilera López
 • Professor contractat: Diego Marchante Hueso
 • Estudiants: ----
   
 • Cap del Departament d'Arts Visuals i Disseny: Eloi Puig Mestres (convidat)
 • Cap del Departament d'Arts i Conservació-Restauració: Jaume Ros Vallverdú (convidat)

Presidenta: Laura Baigorri

 • Secretari: Esteban Aranda
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Arts i Educació: Fernando Hernández Hernández
 • Estudis Avançats en Produccions Artístiques: Alicia Vela
 • La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística: Josep Cerdà Ferré

 • President: Manuel Aramendia
 • Secretària: Dolores Pulido
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Jacobo Sucari
 • Secció de Disseny: Jesús del Hoyo
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Oscar Padilla
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Carlos Velilla
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni:
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Jaime de Córdoba
 • Secció d'Escultura i Creació: Josep Mata
 • Conservació-Restauració: Manel Iglesias
 • Subunitat d'Història de l'Art: Laia Manonellas
 • Biblioteca: Mònica Arenas
 • Estudiant

 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Secretària: Asunción Hermida
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Directora del Departament ACR: Rosa Vives
 • Administadora: Purificación Aguilera
 • Professora contratada: Anna Nualart
 • Estudiant

 • Presidenta: Gema Campo
 • Secretària: Marta Insenser
 • Conservació-Restauració: Cristina Ruiz
 • Dibuix: Victòria Tebar
 • Disseny: Oriol Moret
 • Escultura: Matilde Grau
 • Gravat: Cristina Pastó
 • Imatge: Ricardo Iglesias
 • Pintura: Carme Porta
  Pedagogies Culturals: Fernando Herraiz
 • Estudiants:

 •       Presidenta: Laura Baigorri
 • ·         Secretari: Daniel Lleida Feixas
 • ·         Administradora: Purificación Aguilera
 • ·         Grup Conservació-Restauració del Patrimoni: Gema Campo Francés
 • ·         Grup BRAC: Barcelona: art, recerca i Creació: Alexandre Nogue Font
 • ·         Grup Art, Ciutat, Societat / Centre Recerca Polis / I+D Espacio Público: Antonio De Padua Remesar Betlloch
 • ·         Grup IMARTE / I+D  IN>TRA. La práctica artística colaborativa como modelo de experiencia: Alicia Vela Cisneros
 • ·         Grup ODAS: José Luis Menéndez Varela
 • ·         Projecte Europeu Creative Connections / I+D Cómo aprenden los docentes: Fernando Hernández Hernández
 • ·         Projecte Europeu NANORESTART: Marta Oriola Folch
 • ·         Projecte Europeu Artistic Creation of Today: Bibiana Crespo Martin
 • ·         I+D Cuerpos conectados: Laura Baigorri Ballarín
 • ·         I+D Materia Impresa II: Albert Valera García
 • ·         I+D Arte público y memoria: Nuria Ricart Ulldemolins
 • ·         I+D Artes y poéticas: creación, archivo y educación: Eva Figueras Ferrer

 

 

Recerca a la Facultat de Belles Arts

 • Presidenta: Laura Baigorri
 • Secretària: Glòria Durany
 • Coordinació de màsters i postgraus universitaris
 • Innovació en Disseny per al Sector Turístic: Miquel Mallol Esquefa
 • Art Sonor, Creació sonora i Disseny sonor/Configuració de l'Espai Contemporani (Xina): Josep Cerdà
 • Creació Artística Contemporània: Josep Mata Benedicto
 • Arts Visuals i Educació: Fernando Hernández
 • Il·lustració Creativa en Moda: Roser Masip
 • Producció i Recerca Artística: Josep Montoya
 • Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat: Antoni Remesar
 • Direcció de projectes de Conservació-Restauració: Marta Oriola Folch
 • Estudis Avançats en Disseny-Barcelona: Oriol Moret Viñals
 • Estudiant:

 

 • President: Ricardo Iglesias
 • Secretari: Germán Regueira
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Ricardo Iglesias
 • Secció de Disseny: Eugèni Boldú
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Marta Negre
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Javier Lozano
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Jordi Gratacós
 • Secció de Creació Artística, Pintura:
 • Secció d'Escultura i Creació: Josep Mata
 • Servei d'audiovisuals: Josep Gibert
 • Convidada: Hortènsia Fornies

 

Informàtica

 

SIC

 

Audiovisuals

 • En aquesta comissió es tractaran els temes d'economia del centre així com els relacionats a espais i obres, per tant es suprimeix la comissió d'espais i obres. Si es tracten aspectes d'espais i d'aules es convidaran al Cap d'estudis i al tècnic logístic
 •  
 • Presidenta: M. Dolors Tapias
 • Secretària: Purificación Aguilera
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Director del Departament ACR: Jaume Ros Vallverdú
 • Vicedegà de Cultura: Manuel Aramendia
 • Vicedegana de Recerca, Doctorat i Postgraus: Laura Baigorri
 • Vicedegana de Relacions Internacionals i Estudiants: Gema Campo
 • Secretària de Facultat: Eva Figueras
 • 1 PAS:
 • Estudiant

 • Presidenta: Eva Figueras
 • Secretària: Javier Lamiel
 • Director del Departament AVD: Eloi Puig
 • Directora del Departament ACR: Rosa Vives
 • Administradora: Purificación Aguilera
 • Convidada d'OSMA: Patricia Félez

 

Seguretat

 

Salut

 • Presidenta: Purificación Aguilera
 • Secretària: Asunción Hermida
 • Secretària de la Facultat: Eva Figueras
 • PAS Departaments: Àngels González
 • PAS Mestres de taller i tècnics especialistes:
 • PAS Administració secretaria: Mar Llop
 • PAS Auxiliars de servei: Francisco Martinez
 • Estudiant

 • President: Miquel Mallol
 • Secretaria:
 • Secció d'Art i Cultura Visual:
 • Secció de Disseny: Miquel Mallol
 • Secció de Processos Artístics i Edició: Oscar Padilla Macho
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Salvador Juanpere
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Jaume Fortuny
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Ramón Trias
 • Secció d'Escultura i Creació: Sergi Oliva
 • Estudiant

 

 • President: Diego Marchante
 • Secretaria:
 • Secció d'Art i Cultura Visual: Diego Marchante
 • Secció de Disseny:
 • Secció de Processos Artístics i Edició:
 • Secció de Produccions d'Art Contemporani: Vicent Matamoros
 • Secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni: Núria Ricart
 • Secció de Creació Artística, Pintura: Natàlia Quilez
 • Secció d'Escultura i Creació: Eulàlia Grau
 • Subunitat d'Història de l'Art: Daniel López
 • 1 PAS: Dolores Pulido
 • Estudiant

 

ESPAI DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT

 • Presidenta: M.Dolors Tapias Gil
 • Secretària: Glòria Durany Boixados
 • Cap d'estudis: Joaquim Cantalozella Planas
 • Delegat de l'equip deganal per la qualitat: Oscar Padilla Macho
 • Vicedegana Doctorat, Recerca i Màsters: Laura Baigorri Ballarin
 • Vicedegana Relacions Internacionals: Gema Campo Frances
 • Coordinador Grau en Disseny: Eugeni Boldú Montoro
 • Coordinadora Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals: Manuel Iglesias Campos
 • Coordinació de Màsters:
 • Fernando Hernández Hernández
 • Marta Oriola Folch
 • Antoni De Padua Remesar Betlloch
 • Josep Montoya Hortelano
 • Administradora: Purificación Aguilera Lopez
 • Responsable web del Centre: Dolores Pulido León
 • Estudiant
 •  
 •  

 

* La Comissió de Qualitat del Centre estarà formada per les Comissions d'Avaluació Interna de Grau i Màster segons aprovació en Junta de Facultat del 16 de desembre del 2014

Comparteix-ho: