Convocatòria extraordinària de final d'estudis

L’article 15.3 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix el dret dels estudiants a una convocatòria extraordinària de final d’estudis sempre que es compleixin els requisits necessaris.

Qui pot sol·licitar-la?

  • L’alumnat que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament (216 crèdits o més)  té  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis, amb  el  benentès  que  només  té  dret  a  la  docència  corresponent  al  semestre  en  què s’imparteix l’assignatura.
  • Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. Quan es demani la convocatòria extraordinària d’una assignatura cal que estigui matriculada aquest curs.

 

Sol·licitud

L’alumnat que compleixi els requisits, cal que faci la petició de la convocatòria extraordinària a través de instància genèrica de la UB.

 

  • Assignatures de segon semestre

Termini de sol·licitud: del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2022.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària. L’alumnat que opti per la convocatòria extraordinària de Treball de Fi de Grau no tindrà tutor/a.

 

Convocatòria extraordinària del TFG
Entrega del TFG: 9 de gener de 2023
Presentació del TFG: 23 al 26 de gener de 2023.

 

  • Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: del 20 de març al 7 d’abril de 2023.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.