Detall

Beca de la diputació provincial de Segòvia. Curs d'artistes pensionats "Paisatge Segovià"

Notícia | 23-05-2011

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA QUE ATORGA LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE SEGÒVIA. CURS DE PINTORS PENSIONATS “PAISAJE
SEGOVIANO”
• Es convoquen dues beques per assistir al curs “Paisaje Segoviano” des del dia 1 al 21 d'agost. La
beca inclou l'estada gratuïta a Segòvia, amb allotjament i manutenció, classes, conferències i
despeses de l'exposició pel que fa a catàlegs, rètols i sala, a més d'altres activitats complementàries.
El viatge de l'alumne becat no està inclòs a la beca i serà assumit pel mateix alumne.
• Hi podran participar tots els/les alumnes de quart curs o tercer cicle. En seran exclosos aquells
alumnes que hagin obtingut la beca en anteriors convocatòries.
• Els aspirants hauran de lliurar un portafolio amb les dades personals (nom, domicili, telèfon de
contacte, adreça email), i un petit currículum, juntament amb una obra pictòrica sobre la temàtica
específica de PAISATGE, al Vicedeganat de Cultura. El termini de presentació serà el 2 i el 3 de
juny d'11 a 14 hores.
• El tribunal estarà constituït pel Vicedegà de la Facultat, que podrà delegar, en el Secretari, un/a
professor/a de cada Departament.
• Amb independència d'altres condicions establertes pel patronat, els alumnes seleccionats queden
compromesos a lliurar una obra destinada al Patrimoni de la Facultat de Belles Arts i una altra obra
a l'entitat convocant.
• Les obres no seleccionades hauran de ser recollides en el termini màxim de 15 dies a partir de la
data de resolució del tribunal. En cas contrari, la Facultat no es fa responsable de possibles
desperfectes que es puguin ocasionar a les obres.
Barcelona, 19 de maig del 2011


Comparteix-ho: